Håbet i
Jesus Kristus

Jesus Kristus alene er vejen, sandheden og livet

Håbet i
Kristus

Jesus Kristus alene er vejen,
sandheden og livet

Hvad er

Evangeliet?

Manden, som lagde navn til Bibelens ældste bog, Job, stillede spørgsmålet: “Kan en, der er død, få liv” (Job 14:14)? Spørgsmålet om liv efter døden har optaget menneskets tanker gennem hele dets historie.

Tillad mig at dele med dig, hvad Guds Ord har at undervise os om dette emne. Bibelen, som er Guds ord, giver os rigeligt med beviser på, at mennesket blev skabt af Gud til at leve evigt. Følelsen af evighed er universal.

Men det store spørgsmål er: “Hvad sker der, når jeg dør?”

Er du et godt menneske?

De fleste mennesker tror, at hvis de generelt set er gode mennesker, kommer de i Himmelen. Med andre ord vil deres gode gerninger opveje deres onde gerninger, eller hvis de inderligt forsøger at leve et godt liv, vil Gud acceptere dem.

Gode gerninger gør dig ikke til et godt menneske. Der er faktisk noget sandt i dette. Hvis et menneske dør og i sandhed er et godt og retfærdigt menneske, forsikres han om en evighed i Himmelen. Der er dog bare ét problem: Bibelen gør det helt klart, at der ikke er nogen mennesker, der i sig selv er gode. Romerbrevet 3:10 siger: “Der er ingen retfærdig, ikke en eneste.”

Jeg ved det

Det lyder virkelig uvenligt og hårdt at påstå, at der ikke findes nogen gode mennesker nogen steder. Når alt kommer til alt, kan man tænke: “Hvad med mennesker som Moder Teresa og Gandhi? Var de ikke gode mennesker?” Tja, målt ud fra menneskelige standarder vil jeg være den første til at besvare det spørgsmål med et rungende Ja. Selvom jeg ville være uenig med nogle af dem om nogle teologiske spørgsmål, ville jeg sige, at de begge var, ydmyge mennesker, som konstant satte andre over sig selv. Historien vil se venligt på alle disse individer som værende uselviske mennesker med høj moralsk standard og personlig integritet.

Guds standard

Problemet ligger dog i det faktum, at Gud ikke dømmer os efter menneskets standarder, han dømmer os efter sine egne. Hvad er disse standarder? De er ganske enkelt de ti bud. Hvis et menneske perfekt kunne leve efter alle de ti bud gennem hele sit liv, så ville han virkelig være et godt menneske efter Guds standarder og sikker på en evighed i Himmelen. Jeg inviterer dig hermed til sammen med mig at se på de ti bud, og mens vi gennemgår dem, evaluere dig selv for at se, om du står mål med Guds standarder.

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!

Matthæusevangeliet 5:48

Guds lov

De 10 bud

Lad os sammen se på de ti bud, og mens vi gennemgår dem, så prøv  dig selv, om du har levet op til budene i lyset af Guds standard.

Dette bud er ikke blot et forbud mod at tilbede andre guddomme frem for den sande Gud. Det betyder også, at intet i vores liv nogensinde bør have højere prioritet end Gud og hans vilje. Har der nogensinde været et tidspunkt i dit liv, hvor noget eller nogen blot et øjeblik var vigtigere for dig end Gud? Har Gud altid været din højeste prioritet og største kærlighed?

Du har sikkert ikke en statue af Buddha eller en anden hedensk gud placeret et sted i dit hjem, som du tilbeder. Så ingen problemer her, vel? Hvis du tror på ting om Gud, som ikke støttes af Bibelen (for eksempel tror på, at Gud vil acceptere dig, så længe du “prøver at være et godt menneske”), så tilbeder du ikke den sande Gud. Så har du lavet dig en gud i dit eget billede. Dette kaldes afgudsdyrkelse og er en alvorlig synd.

Gud tager sit gode navn meget seriøst. Har du nogensinde misbrugt Guds navn på en vulgær, ubetænksom eller flabet måde? Dette kaldes blasfemi.

Selv hvis vi elskede og tjente Gud hver dag, har han afsat en dag hver uge til særlig tilbedelse og tjeneste for ham. Har der nogensinde været en sabbatsdag, hvor du sov længe eller tog ud at fiske eller til fodboldkamp i stedet for at tage i kirke?

Har du nogensinde været ulydig mod eller vanæret dine forældre? Har du nogensinde løjet for dem (og dermed overtrådt to bud på én gang)?

De fleste af os har faktisk aldrig dræbt et andet menneske. Måske tænker du, at du har holdt dette bud? Tja, Bibelen lærer os, at “enhver, som hader sin broder, er en morder” (1 Joh 3:15). Har du nogensinde hadet et andet menneske og dermed begået mord i dit hjerte?

Som så mange af de ti bud, indebærer dette mere, end man måske forventer ved første øjekast. Jesus sagde: “Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.” Har du nogensinde tænkt seksuelle tanker eller set på en kvinde med lyst, som ikke var din hustru? Hvis du er en kvinde, har du så nogensinde gjort det efter en mand?

Har du nogensinde stjålet noget uanset af hvilken værdi? Har nogensinde downloadet ulovligt musik eller programmer?

Hvem af os har aldrig løjet?

Dette betyder, at vi ikke skal ønske at have en andens ejendom, hvad enten det er hans hjem, hans bil, båd, hustru, sociale status, prestige, smart phone– noget som helst.

For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud.

For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud.

Romerbrevet 3:23

Din syndighed

Hvordan klarede
du dig?

Hvis du bare minder en lille smule om mig, klarede du dig nok ikke særlig godt.

Hvis du er helt ærlig over for dig selv, tror jeg, at du vil opdage, at du på et eller andet tidspunkt har brudt de fleste, hvis ikke alle, af Guds bud. Selv hvis vi kun bryder ét bud, er det det samme som at have brudt dem alle (Jak 2:10).

Efter Guds standarder er vi altså alle sammen løgnere, tyve, afgudsdyrkere, blasfemikere og ægteskabsbrydere. Vi har alle på et eller andet tidspunkt være vores forældre ulydig, foragtet sabbatten, haft en syndig længsel efter en andens ejendele, og ikke sat Gud først i vores liv.

Så du kan se, at vi efter Guds standarder ikke er så gode, som vi måske forestillede os. Sandheden er, at vi alle er syndere (Rom 3:23).

Guds retfærdighed

Syndens konsekvenser

Syndens konsekvenser

Næsten alle de mennesker, jeg har delt evangeliet med, vil faktisk indrømme, at de er syndere, efter at have hørt og forstået de ti bud, men mange formår ikke at erkende tyngden af deres synd. Nogle tror, at Gud blot vil overse deres synd. Andre har den opfattelse, at Gud vil dømme efter gennemsnittet og belønne dem, fordi de ikke er ligeså onde som f.eks. Hitler eller Stalin eller Osama Bin Laden.

Kære ven, hvis det er din opfattelse af Gud, så lad mig sige, at jeg elsker dig nok til at sige til dig, at du tager fejl – fuldstændig fejl.

Al synd, uanset hvor ubetydelig den måske ser ud til at være for os, er en hån mod den hellige Gud. Bibelen lærer os, at “syndens løn er død” (Rom 6:23). Denne død er en åndelig død og resulterer i en evig adskillelse fra Gud.

Kære ven, vær sød at forstå, at denne evige død ikke blot er at gå glip af Himmelen, det er en evig, bevidst lidelse på et meget virkeligt sted, som Bibelen kalder Helvede. Synden har en evig konsekvens, fordi den er begået mod en evig Gud. Det øjeblik en person kommer i Helvede, får han ikke flere chancer; hans skæbne er tragisk og evig.

Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.

Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.

Romerbrevet 5:8

Evangeliet

De gode nyheder

Ordet “Evangelium” betyder “gode nyheder.”

Evangeliets gode nyhed er, at Gud ikke ønsker, at du skal komme i Helvede, og elsker dig nok til at have forsynet dig med en Udvej. Hans navn er Jesus Kristus, den levende Guds enbårne Søn. Jesus kom til jorden som fuldkomment Gud og fuldkomment menneske og var den eneste, som nogensinde levede et perfekt, syndfrit liv. Jesus lagde så frivilligt sit liv ned for os ved at dø på et romersk kors. Han blev korsfæstet for at betale straffen for dine og mine synder. Han blev offeret for vores synder og tilfredsstillede dermed Guds retfærdigheds straf for synd.

Dernæst, om morgenen den tredje dag, skete der noget forbløffende.

Gud oprejste Jesus fra de døde. Alle fire evangelier i Bibelen vidner om denne mirakuløse begivenhed. Jesus blev oprejst, og meget levende viste han sig for disciplene og apostlene og for flere end fem hundrede på én gang (1. Kor 15:3-7).

Jesu Kristi legemlige opstandelse er den eneste så velbekræftede begivenhed i hele antikkens historie, og vidner om Jesu guddommelighed. Opstandelsen adskiller Jesus fra alle andre “religiøse ledere,” som kom før eller efter ham.

Ved at blive oprejst fra de døde vandt Jesus sejr over synden, døden og Helvede. Han lever i dag og står klar til at tilgive enhver synder, som med sin mund vil bekende Jesus som Herre og tro i sit hjerte, at Gud har oprejst ham fra de døde (Rom 10:9). Jesus og Jesus alene kan tilgive et menneske dets synder og sikre det at undslippe Helvede og give det en evighed i Himmelen. Det er de gode nyheder!

For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.

For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.

Romerbrevet 10:9

Omvendelse og tro

Din respons?

Ifølge Guds Ord, kære ven, vil hvad du beslutter om Jesus afgøre, hvor du skal tilbringe evigheden. Ingen kan fortjene sin frelse ved gode gerninger (Ef 2:8-9). Hvis vi på nogen måde kunne fortjene Guds velvilje, ville korset være tomt og meningsløst. Vi har fået tilgivet vores synder, hvis vi har erkendt, at vi er syndere, som har brug for at blive frelst. Så til den, som tror på de gode nyheder og er villig til at omvende sig fra sine synder og sætte sin tro og lid til Jesus som sin Herre og Frelser, gives frelsen gratis.

Er du klar til at forsage dine synder og overgive dig helt til Jesu Kristi herredømme?

Kom ikke blot til Jesus for at få lykke, fred eller et meningsfyldt liv. Kom til Jesus for at få tilgivelse for dine synder. Kom til ham, fordi han alene kan redde dig fra den dom, som må og skal komme til enhver, som dør uden ham.

Hvis du kommer til Kristus, så forvent ikke, at dit liv med ét bliver vidunderligt og problemfrit. Jesus har ikke lovet nogen dette. Derimod har Jesus lovet dem, der følger ham, at de ville stå over for prøvelser, forfølgelser og blive hadet af andre – måske endda af deres egen familie. Nej, Jesus lover ikke et nemt liv, økonomisk velstand eller fysisk. Han lover dig dog den største af alle gaver: tilgivelse for synder og evigt liv. Når livets uundgåelige prøvelser kommer, vil han give nåde nok og styrke, der udøves i magtesløshed (2. Kor 12:9). Han vil give sin fred, som overgår al menneskelig forstand (Fil 4:6-7). Denne fred og styrke kommer fra at vide, at vi har fået vores synder tilgivet, og at vores evighed er sikker.

Hvis du har hørt alt dette og er blevet overbevist af Guds Helligånd, at du er nødt til at overgive dig til Jesus Kristus og stole på ham som Frelser og Herre, vil jeg indbyde dig til at gøre det nu. Gå til Jesus og bed ham om at tilgive dig og frelse dig. Han står klar til at tage imod dig hos sig selv og vaske dine blodrøde synder hvide som sne.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til evangeliet eller
ønsker du at give dit liv til Kristus?